Powody, dla których warto uczyć się u nas

Powody, dla których warto uczyć się u nas:

  1. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

Szkoła w ciągu 15 lat zrealizowała 20 projektów wykorzystujących fundusze zewnętrzne , w tym 7 zagranicznych. Dwa  tegoroczne projekty umożliwią naszym uczniom wyjazdy zagraniczne oraz praktyki w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Klasa mundurowa”. Ponadto liczy na zakwalifikowanie do nowego Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „UTWORZENIE ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO”który jest eksperymentem pedagogicznym. Uczniowie dzięki temu uczestniczą  w wyjazdach, ćwiczeniach, mają możliwość szkoleń na strzelnicach i poligonach. Obowiązuje ich noszenie munduru wojskowego.

2. Dbamy o bazę szkoły.

Lekcje chemii odbywają się w  nowoczesnej Ekopracowni, zaś języka angielskiego w pracowni językowej.  Na „moli książkowych” czeka ponad 200 nowych pozycji książkowych. Literatura dostosowana jest do zainteresowań uczniów. O kondycję fizyczną można dbać wykorzystując  nowoczesny sprzęt do ćwiczeń oraz ćwicząc w wyremontowanej sali gimnastycznej bądź boisku szkolnym. Przytulna świetlica połączona ze sklepikiem szkolnym umożliwia odpoczynek, a zewnętrzny ogród dydaktyczny „Zacisze” umożliwia prowadzenie  zajęć terenowych oraz zapewnia chwile relaksu. Powstają 4 nowoczesne pracownie komputerowe: 3 pracownie informatyczne i 1 ekonomiczna.

3. Wychowanie patriotyczne.

Wieloletnia tradycja naszej szkoły i patron, którym jest Wojsko Polskie, opiera się na istotnych wartościach takich jak: tradycja, patriotyzm oraz szacunek dla polskiego żołnierza i dla innych ludzi. Uroczystości szkolne często nawiązują do przykładów  66-letniej tradycji szkoły.

4. Bogate życie szkoły

Nasza szkoła może poszczycić się bardzo dobrymi relacjami pomiędzy uczniami, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Na dobrą atmosferę szkoły składają się również imprezy organizowane głównie z inicjatywy Samorządu Szkolnego, m.in. Święto Szkoły, Tłusty Czwartek, Mikołajki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wiele audycji  odbywa się poprzez szkolne radio. Prężnie działa Szkolne Koło Caritas i  Krwiodawstwo.