Ważne dokumenty dla klasy OPW


REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH

Wymagania do próby sprawności fizycznej:

  • Wymagania do próby sprawności fizycznej dla chłopców
  • Wymagania do próby sprawności fizycznej dla dziewcząt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW