Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

  1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/20231września 2022 r.
2.Spotkanie z rodzicami , wybór rad oddziałowych  i przedstawicieli Rady Rodziców9 września 2022 r. godz. 17:00 (spotkanie z dyrektorem)
3.Wystawianie ocen przewidywanych                 za I półroczeDo   7 grudnia 2022 r. do godz. 15.00
4.Spotkanie z rodzicami – wywiadówka8 grudnia 2022 r. godz.17.00
5.Wystawienie ocen ostatecznych                     za I półroczeDo 20 grudnia 2022 r. do godz. 15.00
6.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2022r.
 Egzamin zawodowy pisemny10-14.01.2023 09-21.01.2023
7.Ferie zimowe 2022/2023  16 -29 .01.2023r.  
    8.Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i wydanie świadectw  przez OKE31.03.2023r.
9.Wystawienie ocen przewidywanych klas IV LODo 05 .04.2023 r.
10.Spotkanie z rodzicami -wywiadówka 12 .04.2023r. (spotkanie z dyrektorem) godz.17.00
11.Drzwi otwarte22.04.2023r. godz.9:00-12:00
12.Wystawienie ocen ostatecznych klas IV LODo  05.04. 2023 r. do godz.15.00
13.Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IVLO i T28.04.2023 r.
14.Egzamin maturalny  4- 22.05. 2023 r. 1-16.06. 2023 r. 22.08.2023r.  
15.Spotkanie z rodzicami – wywiadówka02.06.2023r. godz.17
16.Wystawianie ocen przewidywanych klasyfikacja końcowo rocznaDo 01.06.2023 r.  – do godz. 15.00
17.Ferie letnie24.06.- 31.08.2023r.
18.Przekazanie przez OKE  i rozdanie świadectw dojrzałości07.07.2023r.  
19.Egzamin maturalny – poprawkowy  22.08. 2023r. godz.9:00  
20.Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i w zawodzie31.08.2022r.
21.Przekazanie  przez OKE  i wydanie świadectw dojrzałości egzamin poprawkowy08.09.2023r.
22.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych    14.10.2022r. 31.10.2022r. 02.11.2022r. 10.11.2022r. 02.05.2023r. 04.05.2023r. 05.05.2023r. 08.05.2023r. 09.06.2023r. 22.06.2023r.