Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

  1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/20213 września 2020 r.
2.Spotkanie z rodzicami , wybór rad oddziałowych  i przedstawicieli Rady Rodziców14 września 2020 r. godz. 17:00 (spotkanie z dyrektorem)
3.Wystawianie ocen przewidywanych                 za I półroczeDo  4grudnia 2020 r.
4.Spotkanie z rodzicami – wywiadówka8 grudnia 2020 r. godz.17.00
5.Wystawienie ocen ostatecznych                     za I półroczeDo 18 grudnia 2020r.
6.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020 r.
7.Egzamin potwierdzający kwalifikacje                      w zawodzie cz. pisemna , ZSZ12 czerwca 2021,
8.Ferie zimowe 2020/21  01-14 lutego 2021 r.  
9.Wystawienie ocen przewidywanych                klas III LODo 9 kwietnia 2021 r.
10. Spotkanie z rodzicami -wywiadówka 12 kwietnia 2021 r. (spotkanie z dyrektorem) godz.17.00
11.Wiosenna przerwa świąteczna01-06  kwietnia  2021 r.
12.Drzwi otwarte 17 kwietnia 2021 r. godz.9:00-12:00
13.Wystawienie ocen ostatecznych                     klas III LODo  22 kwietnia 2021 r.
14.Uroczyste zakończenie roku szkolnego          klas III LO30 kwietnia 2021 r.
15.Egzamin maturalny część ustnaczęść pisemna7- 20 maja 2021 r. 4- 20 maja 2021r.  
16.Wystawianie ocen przewidywanych klasyfikacja końcoworocznaDo 01 czerwca2021 r.
17.Egzamin maturalny –termin dodatkowy            część ustna            część pisemna  23-24 czerwca 2021 r. 24 sierpień 2021
18.Uroczyste zakończenie roku szkolnego           klas  III Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych    25 czerwca 2021 r.
19.Ferie letnie26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r.
20.Przekazanie przez OKE  i rozdanie świadectw dojrzałości III LO5 lipca 2021 r.  
21.Egzamin maturalny- pisemny poprawkowy    24sierpnia 2021 r. godz.9:00  
22.Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe         i w zawodzie31 sierpnia 2021 r.
23.Przekazanie  przez OKE  i wydanie świadectw dojrzałości egzamin poprawkowy11 września  2021 r.
24.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w LO30.10.2020r.
02.11.2020r.
16.11.2020r.
04.05.2021r.
05.05.2021r.
06.05.2021r.
22.06.2021r.
23.06.2021r.
24.06.2021r.