Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

  1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/20223 września 2021 r.
2.Spotkanie z rodzicami , wybór rad oddziałowych  i przedstawicieli Rady Rodziców9 września 2021 r. godz. 17:00 (spotkanie z dyrektorem)
3.Wystawianie ocen przewidywanych                 za I półroczeDo   7 grudnia 2021 r. do godz. 15.00
4.Spotkanie z rodzicami – wywiadówka8 grudnia 2021 r. godz.17.00
5.Wystawienie ocen ostatecznych                     za I półroczeDo 20 grudnia 2021 r. do godz. 15.00
6.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2021 r.
7.Ferie zimowe 2021/2022  14-27 .02.2022r.  
8.Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i wydanie świadectw  przez OKE31.08.2022r.
9.Wystawienie ocen przewidywanych                klas III LODo 11 .04.2022 r.
10. Spotkanie z rodzicami -wywiadówka 12 .04.2022 r. (spotkanie z dyrektorem) godz.17.00
11.Drzwi otwarte23.04. 2022 r. godz.9:00-12:00
12.Wystawienie ocen ostatecznych                     klas III LODo  22.04. 2022 r. do godz.15.00
13.Uroczyste zakończenie roku szkolnego          klas III LO29.04.2022 r.
14.Egzamin maturalny  4- 20.05. 2022 r. 1-15.06. 2022 r. 23.08.2022r.  
15.Spotkanie z rodzicami – wywiadówka06.06.2022r. godz.17
16.Wystawianie ocen przewidywanych klasyfikacja końcoworocznaDo 03.06.2022 r.  – do godz. 15.00
17.Ferie letnie26.06.- 31.08.2022r.
18.Przekazanie przez OKE  i rozdanie świadectw dojrzałości III LO05.07.2022 r.  
19.Egzamin maturalny – poprawkowy  23.08. 2022r. godz.9:00  
20.Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe         i w zawodzie31.08.2022r.
21.Przekazanie  przez OKE  i wydanie świadectw dojrzałości egzamin poprawkowy09.09.2022 r.
22.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych15.10.2021r. 02.05.2022r. 22.06.2022r. 23.06.2022r.
23.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Branżowej Szkole I stopnia12.11.2021r. 07.01.2022r. 04.05.2022r. 05.05.2022r. 06.05.2022r. 17.06.2022r.