Ogródek dydaktyczny „ZACISZE”

Po raz drugi nasza szkoła znalazła się wśród Laureatów Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki przyznanym funduszom w kwocie 44.990,00 zł powstanie zewnętrzny punkt dydaktyczny Ogródek „ZACISZE” przy Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach. W ubiegłym roku powstała Ekopracownia – nowoczesna pracownia chemiczna. Autorką obu projektów jest nauczyciel chemii – p. Magdalena Zakęs.

Teren punktu dydaktycznego Ogródek „ZACISZE” zostanie podzielony na 2 części. Pierwsza – to altana z wyposażeniem oraz kosze na odpady umożliwiające segregację śmieci – wzdłuż ogrodzenia. Ogrodzenie zostanie obsadzone rośliną pnącą. Druga część – to roślinność oraz wyposażenie dydaktyczne. W narożniku pod okazałą wierzbą, która zapewnia cień, powstanie mały plac wyłożony płytą łupaną, na którym można umieścić ławki i stolik. Miejsce to wykorzystywane będzie do robienia notatek, rysunków, zapisywania wyników obserwacji w trakcie zajęć, a także do prowadzenia obserwacji. Do tego miejsca prowadzić będzie utwardzona alejka. W pobliżu – blisko ściany bloku szkolnego powstanie rumowisko skalne składające się z różnorodnych skał, jako model wietrzenia fizycznego, ale zarazem źródło wiedzy o różnorodnej genezie skał występujących w Polsce. Temu miejscu towarzyszyć będzie stacja uzdatniania wody, w obiegu zamkniętym, a więc bez żadnych strat wody. Przy tej okazji, przy każdej możliwej okazji będziemy podkreślać bardzo duży problem z wodą słodką nie tylko w Polsce, ale także w okolicy szkoły. Obok zostanie postawiona stacja meteorologiczna, dzięki której będziemy śledzić aktualny stan pogody. Ważnym elementem dydaktycznym :historycznym, geograficznym będzie zegar słoneczny, który zostanie umiejscowiony przy alejce prowadzącej do placu pod wierzbą. W narożniku zewnętrznym prowadzącym do wejścia do szkoły znajdzie się betonowy niedźwiadek, który od 14 lat jest symbolem szkoły. Przestrzeń pomiędzy opisanymi wcześniej elementami wyposażenia porastać będzie różnorodna pod względem wymagań glebowo- klimatycznych, kolorystycznym, wielkościowym roślinność. Będą to krzewy, byliny i trawy. Dobór roślin związany jest z mikroklimatem gminy Błaszki, warunkami mrozowymi, ale głównie z walorami dydaktycznymi. Przy wyborze roślin kierowaliśmy się także życiem m.in. owadów. Z myślą o nich powstała nie tylko różnorodność kolorystyczna, ale zakupione zostaną budki dla owadów. Rozbudzanie świadomości ekologicznej u uczniów, moda na ogrody i walory estetyczne terenów porośniętych roślinnością to podstawa naszych planowanych działań. Pojawią się także liczne skały i głazy narzutowe, które są dowodem na zlodowacenia na terenie Polski i także najbliższej okolicy. Całość tego terenu od części gospodarczej zostanie oddzielona pasem podzielonym na mniejsze części, z których każda zostanie obsadzona różnorodnymi bylinami i niskimi krzewami. Wzdłuż tego pasa powstanie alejka z kostki brukowej, zamykająca tę część punktu dydaktycznego.