Oferta edukacyjna

 

 

Oferta edukacyjna Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach na rok szkolny 2022/2023.

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Klasa humanistyczno-medialna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, j. angielski, historia

Języki obce: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Przedmioty uzupełniające: elementy języka łacińskiego

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia

Klasa – biologiczno-chemiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Języki obce: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Przedmioty uzupełniające: elementy języka łacińskiego

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia

Technikum w Błaszkach

Technik informatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technik ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Technik rachunkowości

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Branżowa Szkoła I stopnia w Błaszkach

Oddział wielozawodowy

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, historia, geografia lub WOS

NOWOŚĆ- we współpracy z Grupą Pietrucha- Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, zaś zajęcia praktyczne u pracodawców lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.