Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

 

Iwona Pospieszyńska
przewodnicząca

 

Justyna Majewska
zastępca przewodniczącej