Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Bożena Łuczak- Słocińska
przewodnicząca

Justyna Majewska
zastępca przewodniczącej

nr konta RR – Bank Spółdzielczy w Błaszkach nr 72 9245 0002 0000 0013 2000 0010