Praktyki w Grecji uczniów Technikum

Praktyki w Grecji dla uczniów Technikum w Błaszkach

W ramach programu ERASMUS+ , Sektora- Kształcenie i szkolenie zawodowe

Typ akcji- KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia

i szkolenia zawodowego

Wartość projektu-  64.246,00 €

Cele projektu:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów PZS w Błaszkach poprzez umożliwienie im udziału w transnarodowych mobilnościach edukacyjnych.
  2. Rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i administracyjnej PZS w Błaszkach poprzez udział w szkoleniach zawodowych w zagranicznych ośrodkach edukacyjnych i przedsiębiorstwach.
  3. Wpisanie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mobilności zawodowej jako stałego elementu strategii internacjonalizacji PZS w Błaszkach

W ramach projektu, 34 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego w Błaszkach wraz z trzema opiekunami, w dniach 01-14.05.2022r przebywać będzie na praktykach zawodowych w Grecji, w miejscowości Leptokarya. Riviera Olimpu będzie miejscem nie tylko praktycznej nauki zawodu, ale również wypoczynku i zajęć związanych z kulturą grecką.

Wyjazd poprzedzają dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, z j. greckiego, kultury i geografii greckiej oraz z pedagogiem.

Praktyki zagraniczne są stałym elementem edukacji zawodowej uczniów PZS w Błaszkach.

Rekrutacja do projektu praktyk w Grecji

Zapraszamy chętnych uczniów z klas II – III do udziału w projekcie: „”.

Aby wziąć udział należy:
– zapoznać się z regulaminem rekrutacji 

– zapoznać się z klauzulą RODO

– dostarczyć osobiście wypełniony kartę zgłoszenia ucznia  do sekretariatu szkoły do 08 kwietnia 2022r (formularz można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły).

Do pobrania: