”Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”

”Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”

 

projekt RPLD.11.03.01-10-0019/21  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, kształcenia zawodowego w PZS w Błaszkach do regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia  uczniów – przyszłych absolwentów szkoły, poprzez adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń/kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: staży, dodatkowych zajęć specjalistycznych/kursów/szkoleń w zakresie: eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 KV, kursu specjalisty ds. kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych, języka angielskiego zawodowego.

 

”Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”

projekt RPLD.11.03.01/1/21/019 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, kształcenia zawodowego w PZS w Błaszkach do regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia  uczniów – przyszłych absolwentów szkoły, poprzez adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń/kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: staży, dodatkowych zajęć specjalistycznych/kursów/szkoleń w zakresie: eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 KV, kursu specjalisty ds. kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych, języka angielskiego zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 499 996,76 zł

Kwota dofinansowania: 449 997,08 zł

Realizacja projektu- 01.04.2022r- 30.09.2022r

Zadanie 1- Adaptacja i wyposażenie pracowni w tym pracowni międzyszkolnej w sprzęty i pomoce dydaktyczne

Zadanie 2 – Kurs SEP do 1 kV dla  10 uczniów  kierunku Technik informatyk

Zadanie 3 – Specjalista ds. Kadrowo – placowych oraz język anielski zawodowy skierowane do 20 uczniów kierunków Technik ekonomista oraz Technik informatyk

Zadanie 4 – Organizacja we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości staży dla 20 uczniów

Zadanie 5 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli PZS w Błaszkach

Podziękowanie

Firmom:

  1. S i A PIETRUCHA
  2. INVAR PC MEDIA Sp. z o. o   
  3. P.H.U ELDOM Zdzisław Woźniak
  4. P.H.U ” Domus „Małgorzata Derdziak
  5. „ANROL” Sp. z o. o
  6. Centrum Kultury w Błaszkach
  7. „DINO POLSKA” S.A.  

za zorganizowanie staży uczniowskich w ramach projektu                                                       nr RPLD.10.03.01-10-0019/21 pn. ,,Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020 i umożliwienie 20 uczniom Technikum                         w Błaszkach nabycia umiejętności zawodowych w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk . Jesteśmy wdzięczni za profesjonalizm, docenienie naszych uczniów, za doskonałe referencje, a przede wszystkim za współpracę.