”Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”

”Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”

 

projekt RPLD.11.03.01-10-0019/21  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, kształcenia zawodowego w PZS w Błaszkach do regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia  uczniów – przyszłych absolwentów szkoły, poprzez adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń/kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: staży, dodatkowych zajęć specjalistycznych/kursów/szkoleń w zakresie: eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 KV, kursu specjalisty ds. kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych, języka angielskiego zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 499 996,76 zł

kwota dofinansowania: 449 997,08 zł