Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

 nr RPLD.11.03.01-10-0019/21, pn. ,,Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

realizowanego w okresie 01.04.2022r- 30.09.2022r

W projekcie wzięła udział grupa nauczycieli i 31 uczniów Technikum  w Błaszkach.

10 uczniów wzięło udział w kursie- „J. angielski zawodowy”

12 uczniów uczestniczyło w  kursie-  „Specjalista do spraw kadrowo – płacowych i ubezpieczeń społecznych”

10 uczniów zdobyło uprawnienia do 1 kV

20 uczniów odbyło  staże uczniowskie u pracodawców, w tym dwoje otrzymało propozycję pracy.

Szkoła została doposażona w 48 komputerów, 2  monitory interaktywne, drukarkę, zestaw narzędzi i pomocy dydaktycznych.

Jedna z pracowni przeszła generalny remont.

Od początku roku szkolnego 2022/2023 uczniowie pracują na nowoczesnym sprzęcie komputerowym, dysponują wszystkimi potrzebnymi do realizacji podstaw programowych pomocami dydaktycznymi.

Dzięki  trzem nowoczesnym pracowniom stworzonym ze środków EFS , jesteśmy spokojni o przebieg i wynik egzaminów w zawodzie  technik ekonomista  i technik informatyk.