Dodawanie zdjęć na koncie Ucznia/Rodzica

Dodawanie zdjęć na koncie Ucznia/Rodzica
1. Logowanie na witrynę ucznia/rodzica.
Aby rodzic/uczeń mógł dodać zdjęcie poprzez witrynę internetową powinien zalogować się na stronę
dziennika Uonet+ swojej szkoły.
Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica
2. Po zalogowaniu należy wybrać w menu bocznym zakładkę: „Dane ucznia”.
3. Następnie należy kliknąć na przycisk „Aktualizuj zdjęcie” i wskazać lokalizację pliku z prawidłowo przygotowaną fotografią.

Wybranie niewłaściwego formatu pliku lub zbyt dużego rozmiaru pliku wyświetli komunikat
Dodanie poprawnego formatu zdjęcia informuje komunikatem Zdjęcie zostało wysłane do akceptacji.
Sekretarz szkoły akceptuje zdjęcie ucznia.