Praktyki w Grecji uczniów Technikum 2023

Praktyki w Grecji dla uczniów Technikum  w Błaszkach

W ramach programu ERASMUS+ , Sektor- Kształcenie i szkolenie zawodowe

Typ akcji- KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Wartość projektu-  49 117,00 €

 

Cele projektu:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów.
  2. Rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i administracyjnej.

3.Wpisanie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mobilności zawodowej jako stałego elementu strategii internacjonalizacji PZS w Błaszkach

W ramach projektu, 26 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego w Błaszkach wraz z trzema opiekunami,               w dniach 16-29.04.2023r przebywać będzie na praktykach zawodowych w Grecji. Riviera Olimpu będzie miejscem nie tylko praktycznej nauki zawodu, ale również wypoczynku i zajęć związanych z kulturą grecką.

Wyjazd poprzedzają dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, kultury i geografii greckiej, z pedagogiem.

Praktyki zagraniczne są stałym elementem edukacji zawodowej uczniów PZS w Błaszkach.

Rekrutacja do projektu praktyk w Grecji

Zapraszamy chętnych uczniów z klas III – IV Technikum w Błaszkach do udziału w projekcie: „nr 2022‑1‑PL01‑KA121‑VET‑000061764”, w dniach 16-29.04.2023r

Aby wziąć udział należy:
– zapoznać się z regulaminem rekrutacji

– zapoznać się z klauzulą RODO

– dostarczyć osobiście wypełnioną kartę zgłoszenia ucznia  do sekretariatu szkoły do 20 marca 2023r (formularz można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły).

Do pobrania: