Podsumowanie projektu ERASMUS + 2023

 Podsumowanie projektu ERASMUS + 2023

W dniu 23 czerwca 2023r, w obecności wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach oraz władz powiatu sieradzkiego, podsumowany został projekt ERASMUS+. Uczniowie technikum ekonomicznego i informatycznego, którzy  odbyli dwutygodniowe praktyki w Grecji oraz ich opiekunowie, otrzymali Certyfikaty.

Celem przedstawienia realizacji projektu, przygotowane zostały dwie tablice informacyjne. Pełnią one zarówno rolę  promocyjną projektu jak również pokazują rodzaj wykonywanych przez uczestników zadań.