Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski ZSP Błaszki:


Przewodnicząca:
Eliza Pawlak 3b

Zastępca: Wanessa Maria Stasiak 3b (LO)

Skarbnik: Gabriela Marta Ochęcka 3b

Sekretarz: Klaudia Roksana Kajda 3b