Matura

Sukces uczniów ZSP Błaszki na egzaminie maturalnym 2016- 2 miejsce w powiecie, po sieradzkim Jagiellończyku.

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu  100 proc.
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach  92 proc.  (Technikum 100%, LO 87%)
  3. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu  91 proc
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie  80 proc.
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu  70 proc.
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 70 proc.
  7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli  48 proc
  8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie  43 proc.