1%

„Stowarzyszenie  Pomocy Szkole”  

Przekaż  1%               

                     na Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach

Numer KRS  : 0000052078

Cel szczegółowy:      

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach