1%

„Stowarzyszenie  Pomocy Szkole”                                     Przekaż  1%  

                                                           

                     na Zespół Szkół

                                                                            Ponadgimnazjalnych w Błaszkach

Numer KRS  : 0000052078

Cel szczegółowy:       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Błaszkach