Plan lekcji
Oddziały
3Ap 3Tp 3Tg 2A 2T 2Z 1A 1Z 1B
Nauczyciele
R.Antczak (RA) W.Antczak (WA) P.Bitner (PB)
A.Bronka (BA) M.Dylak (MD) W.Gałka (GW)
M.Giejko (MG) J.Glapińska (JG) G.Grabowski (GG)
J.Graczykowska (GJ) M.Klucha (MK) E.Marcinkowska (EM)
J.Michalak (JM) I.Michalska (IM) A.Mrowiec (AM)
J.Napieralska (JN) J.Opora (JO) M.Polowczyk (PM)
G.Raźniewska (GR) J.Sowa (JS) M.Ślusarska (MŚ)
K.Toboła (KT) M.Wiatrowska (WM) K.Winowicz (KW)
M.Zakęs (ZA) M.Zasina (MZ)