Plan lekcji
obowiązuje od 3 listopada 2022r.
Oddziały
4Ap 4Tp 4Tg 3A 3T 3Z 2A 2Z 2B 1A 1T 1Z 1Z2
Nauczyciele
W.Antczak (WA) P.Bitner (PB) M.Borowiak (BM)
K.Bożek (BO) K.Focht (KF) W.Gałka (GW)
M.Giejko (MG) J.Glapińska (JG) K.Grabowska (KG)
G.Grabowski (GG) J.Graczykowska (GJ) M.Klucha (MK)
Z.Kołodziejczyk (ZK) L.Ludwiczak (LL) E.Marcinkowska (EM)
J.Michalak (JM) I.Michalska (IM) A.Mrowiec (AM)
J.Napieralska (JN) J.Opora (JO) A.Plich (AP)
M.Polowczyk (PM) G.Raźniewska (GR) D.Skrobała (SR)
J.Sowa (JS) M.Ślusarska (MŚ) K.Toboła (KT)
M.Zakęs (ZA) M.Zasina (MZ)
Sale
Sala_18 Sala_19 Sala_20
Sala komputerowa_A Sala_27 Sala_28
Sala_35 Sala_36 Sala_37
Sala_39 Sala_41 Sala_komputerowa_B
Sala_fitnies Sala_gimnastyczna Sala_46
Sala_47 Sala_54 Sala_55
Sala_56 Sala_58 Sala_60
Sala_ komputerowa_C